ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Το μάθημα «Εισαγωγική στην Παιδαγωγική» έχει σκοπό (α) να παρουσιάσει το πεδίο της Παιδαγωγικής Επιστήμης, δηλαδή τα θέματα με τα οποία ασχολείται, τις κεντρικές έννοιες, τη μεθοδολογία και τη γλώσσα που χρησιμοποιεί κατά τη μελέτη των θεμάτων της, καθώς και τις σχολές και τάσεις που έχουν αναπτυχθεί στο εσωτερικό της, (β) να παραθέσει τις βέβαιες γνώσεις που κατέχουμε για τη θεματολογία και τη μεθοδολογία της, καθώς και τις επιφυλάξεις, τις αντιπαραθέσεις, τους προβληματισμούς και τις αβεβαιότητες που συνοδεύουν τη θεματική και τη μεθοδολογία, και (γ) να προτείνει πλαίσια προσανατολισμού και κριτήρια επιλογής, με τα οποία μπορούν οι φοιτητές να προβληματισθούν και να τοποθετηθούν έναντι όλων αυτών.

Επικοινωνία

Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας

ematsag@primedu.uoa.gr

Ιπποκράτους 20
106 80 Αθήνα
2ος όροφος

τηλ: 210 3688471

fax: 210 3688472

Αναζήτηση στον ιστότοπο