Ο Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας γεννήθηκε στη Θήβα το 1946, όπου και ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του. Πραγματοποίησε Πανεπιστημιακές Σπουδές στην Ελλάδα (Μαράσλειος Παιδαγωγική Ακαδημία με υποτροφία του ΙΚΥ και Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) και στο Πανεπιστήμιο του Dalhousie στο Χάλιφαξ  του Καναδά. Από το τελευταίο έλαβε βασικό τίτλο σπουδών, Master Παιδαγωγικής και Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.). Έχει υπηρετήσει ως εκπαιδευτικός σε σχολεία του εσωτερικού και του εξωτερικού, ως Παιδαγωγός στη Ράλλειο Παιδαγωγική Ακαδημία Πειραιώς  και ως Σύμβουλος Εκπαίδευσης της Ελληνικής Πρεσβείας στην Ουάσινγκτον και έχει χρηματίσει για δύο ακαδημαϊκά έτη “επισκέπτης επιστήμων” του George Washington University των ΗΠΑ. Το 1990 εκλέχτηκε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου διδάσκει το αντικείμενο της Διδακτικής Μεθοδολογίας.

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται (α) στη θεωρία και την πράξη της διδασκαλίας με έμφαση στην κριτική σκέψη και την ομαδοσυνεργατική μάθηση, (β) στη διδακτική έρευνα και (γ) στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Στα πλαίσια των παραπάνω επιστημονικών τομέων έχει δημοσιεύσει αρκετά βιβλία, έρευνες και άρθρα.

Υπηρέτησε για δύο θητείες ως  Αντιπρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και συμμετείχε στην εκπόνηση των διαθεματικών προγραμμάτων σπουδών και στη διαμόρφωση κριτηρίων αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού. 

Our users