ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τομέας Επιστημών της Αγωγής

Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική

Υποκατεύθυνση: Εκπαίδευση ενηλίκων, συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση